معتاد به اسب دوانی بوشهر طوفان روزنامه

معتاد به اسب دوانی: بوشهر طوفان روزنامه انتخابات شبکه های اجتماعی انتخابات ریاست جمهوری روزنامه بامداد جنوب

هدف‌گذاری جهت کم کردن مصرف سوخت خودروهای داخلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت کم کردن مصرف سوخت خودروهای داخلی به میانگین شش لیتر در هر صد کیلومتر را جهت بازه زمانی چهار ساله هدف‌گذاری کرده است.  ..

ادامه مطلب