معتاد به اسب دوانی بوشهر طوفان روزنامه

معتاد به اسب دوانی: بوشهر طوفان روزنامه انتخابات شبکه های اجتماعی انتخابات ریاست جمهوری روزنامه بامداد جنوب

ربات گوجه فرنگی چین ساخته شد

به تازگی رباتی ساخته شده است که با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی گوجه فرنگی های رسیده را گزینش و می چیند. این ربات در یک دقیقه ۱۰ گوجه فرنگی می چین..

ادامه مطلب