معتاد به اسب دوانی بوشهر طوفان روزنامه

معتاد به اسب دوانی: بوشهر طوفان روزنامه انتخابات شبکه های اجتماعی انتخابات ریاست جمهوری روزنامه بامداد جنوب

گت بلاگز بازار خودرو هدف‌گذاری جهت کم کردن مصرف سوخت خودروهای داخلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت کم کردن مصرف سوخت خودروهای داخلی به میانگین شش لیتر در هر صد کیلومتر را جهت بازه زمانی چهار ساله هدف‌گذاری کرده است. 

هدف‌گذاری جهت کم کردن مصرف سوخت خودروهای داخلی

نشانه گذاری جهت کم کردن مصرف سوخت خودروهای داخلی

عبارات مهم : تجارت

وزارت صنعت، معدن و تجارت کم کردن مصرف سوخت خودروهای داخلی به میانگین شش لیتر در هر صد کیلومتر را جهت بازه زمانی چهار ساله نشانه گذاری کرده هست.

به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت اسفند ماه سال گذشته (۱۳۹۵) ویرایش دوم “برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت” را تدوین و مصوب کرد.

هدف‌گذاری جهت کم کردن مصرف سوخت خودروهای داخلی

در این برنامه راهبردهای این وزارتخانه جهت توسعه بخش صنعت و معدن کشور آینده نگری شده است که بخشی از آن نیز در رابطه با “برنامه راهبردی صنعت خودرو” است.

در برنامه راهبردی صنعت ماشین راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت ماشین و قطعه کشور عزیزمان ایران در حوزه های متفاوت آینده نگری شده است که از جمله آن کم کردن مصرف سوخت خودروهای تولید داخل است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت کم کردن مصرف سوخت خودروهای داخلی به میانگین شش لیتر در هر صد کیلومتر را جهت بازه زمانی چهار ساله هدف‌گذاری کرده است. 

در این زمینه در برنامه راهبردی صنعت ماشین آینده نگری شده است که در سال ۱۴۰۰ مصرف سوخت خودروهای تولید داخل باید به میانگین شش لیتر در هر صد کیلومتر کم کردن یابد.

همچنین در این سند نشانه گذاری شده است که تا آخر امسال (۱۳۹۶) میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی به هفت لیتر در هر صد کیلومتر کم کردن یابد.

این در حالی است که طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت میانگین مصرف سوخت خودروهای تولید داخل در سال ۱۳۹۴ معادل ۹ لیتر در هر صد کیلومتر بوده است.

هدف‌گذاری جهت کم کردن مصرف سوخت خودروهای داخلی

واژه های کلیدی: تجارت | برنامه | برنامه | خودروهای داخلی | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs